Free cookie consent management tool by TermsFeed Isoleringopgaverne i prisberegneren | Isoleringspris.dk

Opgavebeskrivelser

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på isolering pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit isoleringsprojekt

Beregn prisen her

Prisberegneren giver dig mulighed for at undersøge priser på isolering af din bolig. En isolering eller efterisolering af din bolig er både godt for miljøet og pengepungen. Det er en investering, der hurtigt tjener sig selv ind igen.

Indblæsning af isolering

Indblæsning af isolering går ud på, at isolatøren ved hjælp af specialudstyr blæser isoleringsmateriale ind i hulrum, hvor man ellers ikke har direkte adgang. Isoleringsmaterialet kan også blæses/sprøjtes på vandrette flader, eks. loftsrum, hvor det lægges løst over hele fladen.

Isoleringsmateriale, som man kan blæse ind, inkluderer bl.a. papiruld, flamingo, mineraluld, træfiber mm.

Indblæsning af isolering har den store fordel, at der ikke opstår samlinger, hvor kulden kan slippe ud, som der eks. kan opstå ved isolering m. måtter/ruller. Derudover er opgaven hurtigere udført end andre isoleringsopgaver og dermed billigere.

Sprøjteisolering kan bruges til skånsomt at efterisolere hulrum, hvor man ikke har direkte adgang, men hvor den oprindelige isolering er faldet sammen eller er af dårlig kvalitet. Ved en hulmursisolering kan man eks. nøjes med at fjerne enkelte mursten i facaden, hvorigennem isoleringsmaterialet kan blæses ind.

Isolering med måtter eller facadebatts

Isolering med måtter, ruller og batts har længe været brugt i Danmark. Denne form for isoleringsmateriale er skærefast, hvilket betyder at man kan forme isoleringsmaterialet efter behov. Isoleringsmaterialet er forholdsvist nemt at fastgøre til både lodrette og vandrette flader, men man bør være opmærksom på, at der ikke opstår revner og spalter ved samlingerne, hvor varme kan slippe ud.

Isoleringen er her typisk fremstillet af mineraluld (glasuld eller stenuld). Mineraluld fremstilles ved, at man smelter sten eller glas ved meget høje temperaturer, hvorved der fremkommer de fibre, som isoleringen sammensættes af. Da hverken sten eller glas kan brænde, så er mineraluld brandhæmmende.

Isoleringsmåtterne kan også være fremstillet af hørfibre, som er en nyere og mere bæredygtig form for isolering, men denne isoleringsform er dog dyrere end mineraluld, og er i mange tilfælde ikke nær så effektiv.

Isoleringsopgaverne:

Isolering af etageadskillelser og skrå lofter

Ved en isolering af en etageadskillelse angiver du den ønskede tykkelse, og hvor mange kvadratmeter det drejer sig om.

Ved en isolering af etageadskillelser er det hulrummet mellem loft og gulv, der udfyldes med isolering. Med den rette isolering kan det blive helt tæt og holde på varmen. Du forhindrer altså at varmen fra underetagen stiger op ovenpå, og at dit hus er ujævnt opvarmet etagerne imellem.

Ved isolering af etageadskillelserne er der krav om brandsikring og støjdæmpelse. Tykkelsen af isoleringen afhænger selvfølgelig af pladsen i konstruktionen.

Isolering af loft (lagt løst på loft)

Loftsisolering kan både udføres med ruller/måtter med granuleret isoleringsmateriele/papiruld, hvor isoleringsmaterialet blæses på.

Ved beregning af prisen på en loftisolering angiver du hvor tykt et lag af isoleringsmaterialet, du ønsker, samt hvor mange kvadratmeter der skal dækkes. En Loftisolering er en effektiv og hurtig måde at nedsætte sin varmeregning.

Jo tykkere et isoleringslag du vælger, jo mere isoleringseffekt vil du få. Det er en god idé at søge råd hos en isolatør om, hvad der vil være det bedste valg for dig mht. varmeisolering af din bolig.

Ved en loftisolering vil der ofte skulle etableres en ny krave i forbindelse med din loftstrappe. Ønsker du at benytte dit loft til opbevaring, skal der ligeledes etableres en ny gangbro og et loft-gulv.

Isolering af ydervægge (træ) og skillevægge

Angiv ved en prisberegning af isolering af ydervægge og skillevægge, hvor tykt isoleringen skal være, og hvor mange kvadratmeter væg det drejer sig om.

Isolering af ydervægge og skillevægge i træ, er i princippet det samme som en hulmursisolering. Der sprøjtes isoleringsmateriale ind i mellemrummet mellem ydervæggen af træ og den indvendige væg.

Hulmursisolering

En hulmursisolering foretages typisk på murstensvægge, og det er selvfølgelig et krav, at der er et hulrum mellem formuren og bagmuren.

En hulmursisolering udføres ved, at man fjerner en sten i muren, eller en del af fugen, for dernæst at blæse isolering ind ved hjælp af en slange. Efter at isoleringen er indblæst vil hullet i muren blive lappet igen. Isolatøren vil typisk bruge en arbejdsdag på en hulmursisolering.

En hulmursisolering vil kunne mærkes markant på din varmeregning, og du vil opleve et stærkt forbedret indemiljø.

Hvis din bolig i dag er isoleret med Leca-sten, anbefales det, at disse fjerne først for at få den mest optimale isolering. Isolatøren vil være i stand til at suge disse ud, før isoleringsmaterialet blæses ind. Papiruld isolerer for eksempel langt mere effektivt end Leca-sten - og det kan vi godt lide på vores varmeregning.

Isolering af krybekælder

Isolering af en krybekælder udføres ved at isolere stueetagens gulv nedefra. Isoleringen af en krybekælder kan udføres på forskellige måder - dog typisk ved indblæsning af isolering.

Det anbefales ikke at anvende isoleringsmåtter til denne opgave, som var praksis før i tiden, da måtterne med tiden vil komme til at hænge. Så opstår der revner mellem måtterne, og så mister de isoleringsevnen.

Ved isolering af krybekælder med papiruld sprøjtes en papiruldsmasse, der består af papiruld iblandet en lim, på undergulv og strøer, så man opnår en komplet isolering uden revner, samlinger og kuldebroer.

Anvender man et løsere isoleringsmateriale, eks. granuleret mineraluld, flamingokugler, træfiber osv., så vil man typisk etablere en tæt plastmembran under krybekælderens gulv, og isoleringen sprøjtes ind mellem membranen og krybekælderens loft/stuegulvet.

Er dit hus mere end ti år gammelt, kan der være potentiale for store besparelser ved at isolere krybekælderen.

Visse boligejere vil opleve, at op til 30 % af deres dyrtkøbte varme forsvinder igennem en uisoleret eller dårligt isoleret krybekælder.

Facadeisolering

Hvis et hus ikke har en hulmur, eller hvis hulmuren ikke yder effektiv isolering, så kan det være nødvendigt at isolere huset udefra.

Ved en facadeisolering fastklæbes facadebatts (særlige isoleringsmåtter) på husets yderside. Oven på facadeisoleringen etableres der et lag puds (gråt eller indfarvet), der giver facaden et rent, helt og friskt udseende. Facadepuds fås i mange forskellige farver og passer stilmæssigt til langt de fleste huse.

Denne opgave udføres af en murer frem for en isolatør, og du kan læse mere om opgaven på vores temaside murerpris.dk.

Isolering af tagflade

Isoleringen af tagfladen udføres typisk med måtter/batts. Måtterne fastgøres på tagets inderside, med et ventilationsmellemrum ud til tagstenene. Herefter etableres der en klimamembran/dampspærre, der sikrer, at der ikke trænger fugt ind i isoleringen. Indvendigt på membranen etableres endnu et lag isolering. Hertil kan man vælge at beklæde indersiden af taget, så man kan inddrage loftsrummet til beboelse. Vær dog opmærksom på, at sidstnævnte kræver byggetilladelse fra kommunen, når man udvider beboelsesarealet.

Det er et krav at efterisolering af tagfladen skal udføres, så det opfylder kravene i bygningsreglementet, når man skifter tagbeklædning. Du kan læse mere om efterisolering og ny tagbeklædning på vores temaside tagpris.dk.

isoleringspris.dk